O SPOLEČNOSTI

Společnost HASSO, spol.s r.o. působí na trhu s nemovitostmi od roku 1992 a vlastni budovy zejména v centrech největších a nejvýznamnějších měst České republiky. Některé z nich maji i vysokou historickou hodnotu. Téměř ve všech těchto budovách byly prováděny rozsáhlé a nákladné rekonstrukce, jak na jejich venkovních částech, tak i v jejich interiérech. V budovách se nacházejí převážně nebytové prostory, které jsou využívány s úspěchem jako restaurace, obchody, kanceláře a provozovny různého charakteru.

Filosofií a cílem společnosti je najít zejména takové nájemníky, se kterými by ve vzájemné spolupráci se společností mohla vzniknout fungující podnikatelská centra, podporující jednotlivé podnikatelské činnosti v nich soustředěné a vytvářející smysluplně využitá stavební díla. Proto se společnost nikdy nebránila společným projektům s nájemníky včetně finanční účasti společnosti na těchto projektech.